Comptabilitat

  • Assessorament comptable.
  • Serveis de comptabilitat.
  • Elaboració d’estats financers, d’acord amb la normativa andorrana.
  • Dipòsit de comptes al Registre de Societats del Govern d’Andorra.
  • Revisions limitades d’estats financers.
  • Informes relatius a la millora de les polítiques comptables.

Contacta amb nosaltres per a més informació

CONTACTE