TERMES I CONDICIONS

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts (marques, denominacions, logotips, vídeos, articles, codi font, disseny, estructura i altres elements relacionats) d’aquesta web www.junyer.net són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge o similars i de tercers que li han atorgat a Junyer Economistes les autoritzacions pertinents per la difusió de contingut no propi.

USUARIS

La visita a aquest lloc web atribueix la condició d’usuari al visitant, amb independència de la condició de client que aquest usuari pugui ostentar a Junyer Economistes.

L’usuari, mitjançant l’accés a tots els continguts que formen part del lloc web www.junyer.net, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, dirigir sol·licituds i/o comunicacions, així com gestionar els seus propis serveis en qualitat de client. Aquest accés implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i termes d’ús continguts en l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquesta web. L’objectiu d’aquest lloc web és oferir als clients i/o usuaris informació relativa a productes i serveis de Junyer Economistes així com facilitar la gestió comercial, tècnica i administrativa en línia dels serveis contractats pel client.

CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, Junyer Economistes garanteix que totes les dades que puguin ser facilitades pels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat.

RESPONSABILITAT

Junyer Economistes no es fa responsable dels danys ni perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions, de manteniment o per errades de tercers relacionats amb el web.

Junyer Economistes no es fa responsable dels danys ni perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de software, virus informàtics o altres que s’escapin del seu control.

Junyer Economistes no es fa responsable dels danys ni perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment de l’Avís Legal i Política de Privacitat i dels Termes i Condicions per part d’usuaris.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Junyer Economistes es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri. Per tant, Junyer Economistes recomana als usuaris o interessats d’aquest lloc web que revisin el Termes i Condicions periòdicament.

 

Última actualització: abril 2020