AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Karina Junyer Ricart, economista, col·legiada al Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra número 56, degudament inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb número 862365, amb el Número de Registre Tributari F-001164-W, amb domicili al carrer Babot Camp núm. 13, 4t 2a, AD500 Andorra la Vella, i amb correu electrònic de contacte junyer.net/contacte, d’ara endavant “Junyer Economistes”, manifesta el seu compromís de complir amb la legislació andorrana i la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

S’informa els usuaris i en virtut de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, que les dades de caràcter personal que siguin facilitades en la plataforma www.junyer.net seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers de titularitat Junyer Economistes, com a responsable dels fitxers degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, per a les finalitats pròpies de gestió d’usuaris registrats en la web de www.junyer.net en compliment de la llei.

FINALITAT

La finalitat d’aquest lloc web www.junyer.net té dos objectius:

  1. Informar dels serveis que ofereix Junyer Economistes.

  2. Ser una plataforma per a realitzar sol·licituds d’informació i consultes.

DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que pot tractar la web www.junyer.net són les que apareixen a l’apartat de CONTACTE de la present web. Això és el “nom” i “l’adreça electrònica”.

DADES QUE ES COMPARTEIXEN

Junyer Economistes no cedirà cap dada a tercers que sigui recopilada per la web www.junyer.net, llevat que compti amb el consentiment previ i exprés de l’usuari o interessat i per requeriment legal sota la normativa vigent.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

La conservació de dades serà d’acord amb la normativa vigent andorrana.

PROTECCIÓ DE DADES

Junyer Economistes ha adoptat les mesures necessàries per garantir un nivell de seguretat adient a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tecnologia, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Segons la legislació vigent en matèria de protecció de dades a Andorra, els usuaris o interessats tenen dret a accedir a les seves dades, demanar confirmació, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de les dades i a oposar-se al tractament sota els preceptes de la legislació vigent.

L’interessat o usuari podrà exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça junyer.net/contacte, adjuntant una fotocòpia d’un document d’identitat indicant clarament el/s dret/s a exercir.

Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús correcte d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació andorrana, la bona fe, els bons costums i l’ordre públic.

Tant l’accés al lloc web de www.junyer.net com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són responsabilitat exclusiva de l’usuari.

POLÍTICA DE LES COOKIES

La web www.junyer.net utilitza “cookies” que permeten obtenir informació sobre els usuaris i que capacitarà Junyer Economistes a millorar la qualitat i seguretat en els continguts, per propòsits estadístics i publicitaris.

La informació obtinguda es tractarà de conformitat amb la nostra política de privacitat.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Junyer Economistes es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri. Per tant, Junyer Economistes recomana als usuaris o interessats d’aquest lloc web que revisin el Avís Legal i Política de Privacitat periòdicament.

Última actualització: abril 2020